Pirkko Hautala: Pyhäsalmen Tanssi ry:n alkutaipaleelta

Pirkko Hautala: Pyhäsalmen Tanssi ry:n alkutaipaleelta

PyhäsalmenTanssi ry ylläpitää Tanssiopistoa ja järjestää vuosittain Täydenkuun Tanssit festivaalin.
Haluan kertoa kokonaisuudesta, sillä toinen tukee toistaan. Nyt vietetään festivaalin 30-vuotisjuhlaa, mutta koko ajan on samalla opetettu lapsille ja nuorille tanssia. Tanssiopisto kasvattaa uusia harrastajia ja olinhan molempien toiminnanjohtaja.

 

 

Tansiopiston kehittämistä vuodesta 1995 alkaen

 

Hyvin aloitetussa tanssitoiminnassa ollaan uusien ratkaisujen edessä. Marketta Viitala sanoutuu irti keväällä -95 ja ongelmana on: miten jatketaan! Olin samaan aikaan jäänyt koulutukseni sallimalle eläkkeelle Yläasteen lehtorin virasta turhan nuorena. Minua houkuteltiin jatkamaan tanssitoimintaa. Olin ollut mukana yhteiskunnan monissa toiminnoissa kunnan luottamustehtävissä ja eri järjestöissä. Tiesin , että uutta opittavaa tulee eteen, mutta kun katsoin toiminnan tärkeäksi, lupauduin lähtemään talkoisiin.

 

Sain asiakirjakansiot kotini eteiseen saatesanoilla ” Siitäpähän selvität” ja minä selvitin. Tansiopiston syyslukukausi oli käynnistettävä välittömästi. Opetusta oli Pyhäjärven lisäksi kolmessa naapurikunnassa, oppilaita muutama kymmen. Opetus toteutettiin yhdessä kansalaisopistojen kanssa, opisto maksoi palkat ja laskutti oppilaita ja tanssiopistoa. Seuraavaksi lukuvuodeksi neuvottelin rahaliikenteen suoraksi ostopalveluksi. Neuvottelin alueen kuntapäättäjien kanssa osallistumisesta. Toiminta-alue laajentui, mukaan tuli 6 uutta kuntaa. Laadittiin opetussuunnutelma ja suuri ilonaihe oli, että Opetushallitus myönsi Tanssiopistolle EU-rahaa toiminnan kehittämiseen. Johtokuntaan nimettiin jäsen joka kunnasta. Toiminta laajeni ja monipuolistui, oppilasmäärä kasvoi, järjestettiin monia kursseja ja matkoja. Sen kaiken mahdollisti hyvin opettajien saanti. Vakinaisina toimivat Pia Varuhin-Palo, Marjo Oja ja Anu Rajala. Vähän myöhemmin mukaan tuli pysyvästi pyhäjärvinen Kaisu Ulander, joka edelleen jatkaa ja kehittää tanssitoimintaa alueella. Tuntiopettajia oli lisäksi. Olin siinä kaikessa talkoilla mukana alkuun ilman sihteeriä tai muita apureita toimistopuolella. Yhteistyö ja luottamuksen saaminen naapurikuntienkin kanssa oli tavoite.

 

HUIPENNUS

 

Työ tanssin hyväksi noteerattiin! Opetusminusteriö myönsi Tanssiopistolle VALTIONAVUN 22.6.2000 opetusministeri Maija Raskin allekirjoittamana. Neuvottelut alueen kuntapäättäjien kanssa tuotti tulosta. Kaikki osakaskunnat sitoutuvat maksamaan osuutensa. Yhteistyö alueella oli toteutunut. Valtionapu tarkoitti lupaa ja mahdollisuutta järjestää taiteen perusopetusta monessa kunnassa. Lisäksi saatiin kehittämisrahaa. Peustettiin koulutusryhmiä, tunteja kertyi pitkälle toista tuhatta vuodessa ja oppilaita oli n.400. Valtionapu mahdollisti vakinaisia työpaikkoja 3-4 :lle henkilölle. Sihteeriksi oli palkattu Sari Koistinen. Pyhäsalmen Tanssiopisto oli ensimmäinen Alueellinen tanssiopisto, joka sai valtionavun Suomessa. Opetus jatkuu edelleen valtionavun turvin. Toiminta on paljon kehittynyt. Nimi on nyt Tanssiopisto Uusikuu, jota johtaa osa-aikainen rehtori. Festivaalilla on oma toiminnanjohtaja.

 

 

Työ festivaalin toiminnanjohtajana

 

Ensin selvittelin taustoja, selasin kansioita, katselin tilinpitoa. Edellisten festivaalien budjetit olivat muutaman kymmentuhatta markkaa. Kysymyksiä tuli enemmän kuin kohtuudella. Tehtäväni oli käytännön olosuhteiden järjestyly ja raha-asioista vastaaminen. Onneksi Alpo oli taiteellisena johtajana perillä monista asioista. Hänen kanssaan tehtiin uusia linjauksia. Organisaatio uusittiin ja tehtiin toimintasuunnitelma pitemmäksi aikaa. Esiintymispaikkoja oli saatava paremmiksi. Rahaa oli oltava.

 

Kehiteltiin yhteistyötä kaupungin päättäjien kanssa. Esiintymispaikkoja oli saatava lisää. VPK:n teatteri ei riitä ja se on sopiva vain pienille esityksille.
Ensimmäinen nouseva katsomo saatiin Keskuskoululle v, 1999. Kunnan päättäjät myönsivät 100 000mk :n apurahan katsomon rakentamiseen. Festivaalin ”toimisto” kulki alkuvuosina mukanani!
Ensimmäisen festivaalin budjetti oli n. 140 000 mk, viimeisen liki miljoona, Osallistujamäärä kasvoi samassa suhteessa. Monitoimihallin muuttaminen teatteriksi oli kyllä todella iso saavutus. Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu pienellä maalaiskylällä toteutettuna suorastaan uskomattomalta. Mahtava talkoo- ja yhteistyön tulos. Todellinen ihme!
Hyvä yhteishenki ja ahkeruus saavat ihmeitä aikaan.

 

EU-rahoituksen saanti neljäksi vuodeksi oli ratkaiseva monessa mielessä.
Esiintymistilojen rakentaminen ja organisaation kehittäminen toteutui ja tänne voitiin saada uskomattoman hienoja esityksiä ja kansainvälistä toimintaa, mikä on todella harvinaista näin pienellä paikkakunnalla. Mieleenjääneitä esityksiä on tosi paljon. Esimerkiksi yhteiskunnan epäkohdista kertovat esitykset ovat kovin ajankohtaisia tänäkin päivänä. Esimerkkinä kuvaukset vanhainkodista tai kehitysvammaisten hoidosta.

 

Tavoitena oli meidän kaikkien festivaali . Yhtenä kesänä kuntalaisia pyydettiin kommentoimaan kokemuksiaan näytöksistä. Mukana katsomossa oli monenikäisiä kuntalaisia, edesmennyt sikafarmari mukaanlukien. Tuli hyviä ajatuksia ja mielipiteitä , vaikka jotkut väittävät, että he eivät ymmärrä tanssista mitään. Kunnan päättäjien lyhyt tanssiesitys harjoituksineen on jäänyt hauskana mieleen.
Kaikkia kuntalaisia tanssin avulla palveleva, terveyttä edistävä oli tanssiterapiakoulutus, jota järjestettiin EU- rahan turvin. Köpsin henkilökunta jatkoi toimintaa hoitotyössään.

 

Lehdistön osuus kehittämistyössä on merkittävä. Meidät huomioitiin kiitettävästi Hesaria myöten.

 

Paljon tulee hyviä muistoja mieleen sen lähes 7 vuoden ajalta,jonka olin PyhäsalmenTanssi ry:n toiminnanjohtajana. Yhteisvoimin rakennettiin pohja tanssitoiminnalle. Päällimmäisin ajatus on tyytyväisyys ja kiitollisuus, mutta myös toivomus: Jospa edelleen löytyy henkilöitä, jotka jaksavat ja uskaltavat ottaa vastuun tapahtumien onnistumisesta! Jospa edelleen on päättäjiä,jotka näkevät, että kuntaa kannattaa kehittää monipuolisesti. Kulttuuritapahtumat ovat tärkeitä kohokohtia arjen keskellä. Festivaalin osalta iso kiitos ALPOLLE! Uskomattoman sitkeä pyhäjärvinen!

 

Onnea 30 vuotta täyttävä festivaali!

 

Pirkko Hautala Ensimmäinen Tanssi ry:n toiminnanjohtaja 1.9.1995 – 31.3.2002