Kuva ja liike -kurssi (to 20.7.2023 klo 10-16, Keskuskoulu)

Kuva ja liike -kurssi (to 20.7.2023 klo 10-16, Keskuskoulu)

Kotimaa: Suomi

Torstai 20.7.2023 klo 10:00-16:00, Keskuskoulun sali

Tanssi- ja kuvataiteen yhdistelmiä

 

Aikataulu:
klo 10:00-12:30
(ruokatunti)
klo 13:30-16:00

 

Opettaja: Anni Rissanen (TaM)
Taso: avoin kaikille

 

Hinta: 30€ (sis. 5h)

ILMOITTAUDU KURSSILLE

Kuva ja liike -kurssi tarkastelee tanssi- ja kuvataiteen suhdetta sekä vuorovaikutusta liikkeen ja piirtämisen avulla. Kurssi rakentuu kuvan ja liikkeen dialogia avaavien tehtävien kautta ja on suunnattu tanssista, liikkeestä, piirtämisestä kiinnostuneille.

 

Tunnin aikana tehdään erilaisia aisti- ja liiketehtäviä, jotka avaavat ruumiillisuuden kokemusta. Lähestymme kuvan tekemistä kehollisia aisteja herättelemällä. Kokeilemme, miten eri tavoin liikkeestä voisi jäädä jälki tai miten kehoa voi käyttää piirtimenä. Osa harjoitteista painottuu liikkeeseen ja osa enemmän piirtämiseen. Tunneilla työskennellään leikkimielisesti, kokeillen, uppoutuen, ihmetellen, uteliaisuuden ohjaamana.

 

Harjoitukset vahvistavat itsetuntemusta, avaavat kehoyhteyttä ja mahdollistavat uusia näkökulmia omaan ilmaisuun.

 

Työskentelemme ryhmässä, pareittain ja yksilötyönä. Tunneilla on tilaa itsereflektiolle ja jakamiselle. Huomio on tekemisen ja lopputuloksen sijaan olemisen ja havaitsemisen prosesseissa. Työskentelytapa ohjaa tunnistamaan omia tottumuksia ja löytämään uusia reittejä ilmaisuun.

 

Kurssin lähtökohtana ovat aistit, havainto, ruumiillisuus, liike, piirtäminen.

 

Opettaja

 

Anni Rissanen (1981) on tanssitaiteilija (TaM) ja -pedagogi (AMK), joka on erikoistunut kehotietoisuuden ja somatiikan käyttöön opetuksessaan. Rissanen on toiminut tanssijana, koreografina ja opettajana Suomessa ja ulkomailla 15 vuoden ajan. Hän yhdistää työssään tanssi- ja kuvataidetta.

 

Koreografiat: Face-to-face (Tanssin Aika Festivaali 2018, Mäntän Kuvataideviikot 2021), Turning Point (Forum Box 2016), Landscapes (Forum Box 2014), Jälki minussa (2014) sekä Omakuvia (2012).

 

Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2008 ja työskennellyt tanssijana muun muassa Sari Palmgrenin, Soile Lahdenperän, Maija Mustosen, Kati Raatikaisen sekä Satu Herralan kanssa.

 

Hän on opettanut vuodesta 2009 lähtien muun muassa Helsingin kaupungin teatterilla, Tanssille ry:llä, Teatterikorkeakoulun dramaturgian laitoksella, Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa, Kriittisessä korkeakoulussa, Taidehallissa, Tanssivintillä ja toiminut Keski-Pohjanmaan kansanopiston tanssilinjan vastaavana opettajana vuosina 2009–16.

 

Rissanen on Virgiinia – Kehollisuuden keskuksen perustaja. Hän opiskelee Satu Palokankaan kolmivuotisessa Solu -somaattinen liike -koulutuksessa.

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme kurssin mahdollistamisesta!