32-vuotias Täydenkuun Tanssit -nykytanssifestivaali lopettaa toimintansa

32-vuotias Täydenkuun Tanssit -nykytanssifestivaali lopettaa toimintansa

Festivaalin nykyinen rahoitus ei riitä kattamaan kansainvälisen festivaalin järjestämisestä koituvia kustannuksia pohjoisen maaseudulla, eikä festivaalin hallitus ja henkilökunta jaksa enää taistella tuulimyllyjä vastaan asian puolesta.

 

Festivaalin saama valtiontuki ei ole riittävä taiteelliselta sisällöltään kunnianhimoisen festivaalin pitkäjänteiseen ja taloudellisesti turvattuun kehittämiseen. Se ei huomioi tapahtuman järjestämisen kallistumista, talkootyövoimasta ammattimaiseksi muuttuneen festivaalin työehtosopimusten mukaisia työntekijöiden ja taiteilijoiden palkkoja, eikä myöskään maaseudulla järjestettävän näyttämötaiteellisen tapahtuman rakentamisen haasteita.

 

Rahoitusrakenteen päivittäminen ajantasaiseksi on osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi. Koska kulttuuri- ja taidefestivaalit eivät ole kaupallisia yrityksiä vaan toimivat yleishyödyllisin perustein, on epärealistista olettaa, että ne voisivat toimia vain lipputulojen varassa. Tämä koskee erityisesti pieniä tapahtumia. Kaikki tapahtuman kautta kerätty raha päätyy takaisin kulttuurin tuottamiseen.

 

Festivaalilla ei ole enää taloudellisia mahdollisuuksia käyttää yli puolta vuosibudjetistaan festivaalinäyttämöiden ja -katsomoiden rakentamiseen Pyhäjärvelle, joita siellä ei ole ollut valmiina. Kaupungin tilojen vuokrat sekä tekniikan ja osaamisen ostaminen ovat liian kalliita kustannuksia festivaalille ja vääristävät budjettia, josta suurin osa olisi tarkoitus suunnata taiteelliseen sisältöön ja taiteilijoiden palkkoihin.

 

Festivaalin yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut tarjota tanssitaiteilijoille työmahdollisuuksia, koulutusta ja näkyvyyttä, mutta nykytilanteessa tämä on mahdotonta. Festivaaliorganisaatio on lopettamispäätöksen lomassa huolissaan myös hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista ja niiden vaikutuksista tanssijoiden ja muden kulttuuri- ja luovien alojen työttömyys- ja sosiaaliturvaan.

 

Lopettamispäätöksellä estetään taloustilanteen paheneminen. Hallitus leikkasi jo Taiteen edistämiskeskuksen määrärahoja ennen kuulumattomat 5%. Samaan aikaan leikattiin harvaanasutun maaseudun kulttuuritoimintaan tarkoitetut erityisavustukset. On syytä uskoa, että lisää leikkauksia on luvassa.
Organisaatio ei pidä nykytilannetta kulttuuri- eikä aluepoliittisesti yhdenvertaisena eikä tasavertaisena etelän ja pohjoisen eikä kaupunkien ja harvaanasuttujen alueiden välillä. Festivaaliorganisaatio on huolissaan eteläisen Pohjois-Pohjanmaan ammattimaisen ja kansainvälisen näyttämötaiteen katoamisesta kokonaan festivaalin lopetuspäätöksen jälkeen.

 

Pohjois-Pohjanmaalla maaseutumaisten kaupunkien kulttuurien budjetit ovat pääsääntöisesti ja lähtökohtaisesti liian pienet. Kysymys on sekä taiteen tukemisen halusta että maaseutumaisten kaupunkien taloudellisesta kyvystä verrattuna suuriin kaupunkeihin. Valtionavustukset eivät huomioi pienten kaupunkien kykyä tukea kaupunkiensa suuria taidetapahtumia, mutta edellyttävät riittävän tuen olemassaoloa.

 

Toisaalta kyse on myös ainakin Pohjois-Pohjanmaan harvaan asuttujen alueiden kuntapoliittisesta tahtotilasta. Lakia kuntien kulttuuritoiminnasta tulkitaan erittäin laveasti, eikä sen toteutumista valvo kukaan. On äärimmäisen tärkeää, että Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden aikana onnistutaan aidosti sen päätavoitteessa kulttuuri-ilmastonmuutoksessa, ja tulokset näkyisivät konkreettisesti kunnallisessa päätöksenteossa ja kulttuuribudjeteissa, kun juhla on ohi.

 

Täydenkuun Tanssit -festivaali on ollut Pyhäjärvelle mahdollisuus rakentaa vahva imago kansainvälisenä tanssi- ja tapahtumakaupunki. Tästä huolimatta festivaali ei ole onnistunut rakentamaan Pyhäjärven kunnallispoliitikkojen kanssa aitoa ja kunnioittavaa kumppanuutta, mikä on elinvoimaisen tapahtuman ehdoton edellytys.

 

Toistaiseksi Pyhäsalmen Tanssi ry jatkaa toimintaansa tanssin aluekeskuksena. Yhdistys toteuttaa vuosien 2024-2025 aikana Keskipiste-Leaderilta saamansa avustuksen turvin hankkeen, joka kokoaa Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevia tanssitaiteilijoita työskentelemään yhdessä kansainvälisten koreografien kanssa. Festivaaliorganisaatio kerää samalla tietoa pohjoisesta kotoisin olevien taiteilijoiden näkemyksiä ja kokemuksia maaseutukaupungeista taiteilijoiden työllistäjänä sekä työn tekemisen edellytyksistä.

 

Hanke on itsenäinen osa Täydenkuun Tanssien monitaiteellista Art And Tech Goes Underground -teosta, joka on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa vuonna 2026. Teos tarkastelee taiteen keinoin Pyhäsalmen kaivoksen toiminnan päättymistä sekä alueen vihreää siirtymää ja ekologista murrosta.