Raisa Vennamo: Feldenkrais kurssi

Raisa Vennamo: Feldenkrais kurssi

Opettaja: Raisa Vennamo
Aika: 31.7. – 3.8.2019 , klo 15:00-18:00

Opetuskieli: Suomi

Hinta: 180€, sisältää kolme 10€ alelippua/ kurssilainen haluamaansa esitykseen

Lisätietoa

Johdanto Feldenkrais-tekniikkaan

 

Feldenkrais-kurssi on suunniteltu kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Tunnit helpottavat suorituspainetta ja stressiä sekä vahvistavat itsetuntoa. Tunnilla ei pyritä kohti oikeaa suoritusta vaan annetaan tilaa hyväksyä itsensä sellaisenaan. Harjoitteet sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille ja hyödyttävät jokaista, joka haluaa lähestyä potentiaaliaan.

 

Kurssi sopii erinomaisesti myös hoito- ja opetusaloilla työskenteleville. Tekniikkaa voi hyödyntää esimerkiksi vanhusten kuntoutuksessa, lasten ja nuorten omaan kehonkuvaan tutustumisessa sekä vammaisten kuntoutuksessa. Nelipäiväinen kurssi antaa perustiedot tekniikasta.

 

Feldenkrais-tunneilla on rauhallinen rytmi. Liikettä kokeillaan ja varioidaan, ja levätään usein. Menetelmään kuuluu kaksi työmuotoa. Ryhmätunneilla tehdään opettajan sanallisessa ohjauksessa kevyitä, tiettyyn toimintoon perustuvia liikesarjoja, usein lattialla maaten, jotta voidaan välttää putoamiseen, tasapainoon ja kaatumiseen liittyviä jännityksiä. Näin voidaan luoda yhtä aikaa turvallinen ja stimuloiva tilanne uuden oppimiselle. Yksityistunti puolestaan perustuu ohjaavaan kosketukseen ja passiiviseen liikemanipulaatioon, ja tunti ohjautuu oppilaan yksilöllisestä tilanteesta käsin.

 

Miten Feldenkrais-harjoittelu tukee ihmisen hyvinvointia ja terveyttä? Oppiminen perustuu kokemuksen kautta ohjautumiseen, harjoitteiden avulla kehitetään ja herkistetään liiketuntoa. Ihmisen aistiessa liikkumisensa hienovaraisemmin luodaan paremmat edellytykset oppia pois huonoista ja turhaa rasittavista tottumuksista ja liikemalleista. Kehon linjaus paranee ja hengitys vapautuu. Liikekoordinaatio tulee sujuvammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, ihminen tunnistaa herkemmin voimankäyttönsä, turha työ vähenee. Uudet liikemallit luovat tilaa myös uusille ajattelun ja tuntemisen malleille.

 

Suomen Feldenkraisyhdistys on perustettu vuonna 2001. Feldenkrais-menetelmää voivat opettaa nelivuotisen koulutuksen käyneet opettajat.

 

 


Raisa Vennamo

Raisa Vennamo on Feldenkrais-ohjaaja ja tanssitaiteilija. Hän valmistui Feldenkrais-ohjaajaksi vuonna 2000 ja on Suomen Feldenkraisyhdistyksen perustajajäsen. Raisalla on Helsingissä oma praktiikka, jonka puitteissa hän antaa yksilöohjauksen tunteja ja ryhmäohjausta. Hän opettaa menetelmää myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja kursseilla eri puolella Suomea.

})(jQuery)