Feldenkrais kurssi

Feldenkrais kurssi

Opettaja: Raisa Vennamo
Aika: 31.7. – 3.8.2019 , klo 09:00-12:00 tai 15:00-18:00

Opetuskieli: Suomi

Hinta: 180€, sisältää kolme 10€ alelippua/ kurssilainen haluamaansa esitykseen

Lisätietoa

Johdanto Feldenkrais-tekniikkaan

Feldenkrais kurssi on suunniteltu kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Kurssi sopii erinomaisesti myös hoito- ja opetusaloilla työskenteleville. Feldenkrais-tekniikkaa voi hyödyntää esimerkiksi vanhusten kuntoutuksessa, lasten ja nuorten omaan kehonkuvaan tutustumisessa, vammaisten kuntoutuksessa jne.

Nelipäiväinen kurssi antaa perustiedot tekniikasta (ei pätevyyttä ohjaajaksi), myöhemmin on mahdollista tilata jatkokurssi.

Feldenkrais-tunneilla on rauhallinen rytmi, liikettä kokeillaan ja varioidaan, ja levätään usein. Menetelmään kuuluu kaksi työmuotoa, Feldenkraisin nimeämät, ryhmäopetus tietoisuutta liikkeen kautta ja yksityistunti toiminnon eheyttäminen. Ryhmätunneilla tehdään opettajan sanallisessa ohjauksessa kevyitä, tiettyyn toimintoon perustuvia liikesarjoja, usein lattialla maaten, jotta voidaan välttää putoamiseen, tasapainoon ja kaatumiseen liittyviä jännityksiä. Näin voidaan luoda yhtäaikaa turvallinen ja stimuloiva tilanne uuden oppimiselle.
Yksityistunti perustuu ohjaavaan kosketukseen ja passiiviseen liikemanipulaatioon, ja tunti ohjautuu oppilaan yksilöllisestä tilanteesta käsin.

Kuinka Feldenkrais-harjoittelu sitten tukee ihmisen hyvinvointia ja terveyttä? Harjoittelussa oppiminen perustuu kokemuksen kautta ohjautumiseen, harjoitteiden avulla kehitetään ja herkistetään liiketuntoa. Ihmisen aistiessa liikkumisensa hienovaraisemmin luodaan paremmat edellytykset oppia pois huonoista ja turhaa rasittavista tottumuksista ja liikemalleista. Kehon linjaus paranee ja hengitys vapautuu. Liikekoordinaatio tulee sujuvammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, ihminen tunnistaa herkemmin voimankäyttönsä, turha työ vähenee. Vähemmällä saa enemmän aikaiseksi.

Uudet liikemallit luovat tilaa myös uusille ajattelun ja tuntemisen malleille. Feldenkrais-tunnit helpottavat myös suorituspainetta ja stressiä, vahvistavat itsetuntoa. Tunnilla ei pyritä kohti oikeaa suoritusta vaan on tilaa hyväksyä itsensä sellaisenaan, ja aikaa kuunnella liikettä ja sen herättämiä aistimuksia. On hauskaa ja rentouttavaa välillä oppia itseohjautuvasti, ilman mallia.

Harjoitteet ovat kevyitä ja ne sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille, ja sopivat tehtäviksi myös vammoista toivuttaessa. Harjoitukset hyödyttävät jokaista, joka haluaa lähestyä potentiaaliaan, ja erityisesti ovat kiinnostavia kehoaan työssään käyttäville.

Suomen Feldenkraisyhdistys on perustettu vuonna 2001, kotisivu www.feldenkrais.fi . Feldenkrais-menetelmää voivat opettaa nelivuotisen koulutuksen käyneet opettajat.

 

 


Raisa Vennamo

Raisa Vennamo on Feldenkrais-ohjaaja ja tanssitaiteilija. Hän valmistui Feldenkrais ohjaajaksi vuonna 2000 ja on Suomen Feldenkraisyhdistyksen perustajajäsen. Raisalla on Helsingissä oma Feldenkrais-praktiikka, jonka puitteissa hän antaa yksilöohjauksen tunteja sekä ryhmäohjausta. Hän opettaa menetelmää myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja kursseilla eri puolella Suomea.
Lisätietoja www.raisavennamo.fi

})(jQuery)