Pia Hounin luento ja workshop työhyvinvoinnista (24.7.)

Pia Hounin luento ja workshop työhyvinvoinnista (24.7.)

Luennoitsija: Pia Houni
Paikka:
Aika: ma 24.7.2017 klo 13 – 15:45 sekä palautekeskustelu workshopista ti 25.7. klo 11, Keskuskoulu.

 


Taiteilijan työn hyvinvointilukot, Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan, dosentti Pia Hounin luento ja workshop työhyvinvoinnista

Jokaisen meistä täytyy vaalia omaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti. Kun työ on itselleen tärkeätä ja keskeinen osa identiteettiä, hyvinvoinnista tulee entistä haastavampi kysymys. Työpäivä ei pääty toimiston oven sulkemiseen. Taiteilija on aina avoinna suhteessa omaan työhönsä. Miten hyvinvintia voisi vaalia, jotta välttäisi loppuun palamisen ja pystyisi uudistumaan ja nauttimaan työstään läpi elämän. Mitä tutkimustietoa aiheesta on saatavilla? Miten taiteilijat yleensä ratkaisevat näitä arjen ja työn välisiä suhteita?

 

Tässä työpajassa kuunnellaan ja pohditaan yhdessä näitä kysymyksiä. Aluksi Pia Houni kertoo tutkimustiedon tarjoamista näkökulmista. Sen jälkeen käydään dialogisella työtavalla ohjeistettua keskustelua ja kootaan tietoa yhdessä. Työpajan jälkeen koottu tieto palautetaan vielä osallistujille ti 25.7. klo 11 lyhyessä reflektiohetkessä.

 

Pia Houni on tutkinut taiteilijoiden työtä yli kaksikymmentä vuotta mm. Teatterikorkeakoulussa ja Työterveyslaitoksella. Viime vuosien aikana  hän on luennoinut ja vetänyt työpajoja taiteilijoille ympäri Suomea (mm.  yhdessä tanssija Hanna Korhosen kanssa).